Hranom do zdravlja
Farmaceutski fakultet Tuzla - Međukantonalna farmaceutska komora Sarajevo  
Bosanski English

Seminar 2010

Farmaceutski fakultet u Tuzli  u saradnji sa Međukantonalnom farmaceutskom komorom iz Sarajeva ,
 a u okviru LJETNOG UNIVERZITETA TUZLA i tradicionalnog međunarodnog  skupa  HRANOM   DO ZDRAVLJA 
dana 06.07.2009. god.organizuje seminar na temu:
Dodaci prehrani u zdravlju i bolesti
Voditelji seminara: Prof. dr. Midhat Jašić i Prof. dr.Zlata Mujagić,
Voditeljica  programa: Sabina Šadić

 

PORUKA SKUPA:
SMANJIMO SO, ŠEĆER, BIJELI KRUH I BIJELE KRUTE MASNOĆE U ISHRANI

Voditelji seminara: Prof. dr. Midhat Jašić i Prof. dr.Zlata Mujagić

 

Uređivački odbor:

Prof. dr. Midhat Jašić, Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Tuzli
Prof. dr. Zlata Mujagić, Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Tuzli
Prof. dr. Lejla Begić Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Tuzli
Prof. dr. Drago Šubarić,  Prehrambeno- tehnološki fakultet Osijek, Hrvatska
Prof. dr. Lisabet Mehli, Sør-Trøndelag University College,Norveška
Prof. dr. Irena Vedrina, Farmaceutski fakultet  Sveučilšita u Zagrebu
Prof. dr. Ines  Drenjančević, Medicinski fakultet Sveučilšita u Osijeku, Hrvatska
Prof. dr. Tamara Bosnić, Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Tuzli
Prof. dr. Kadrija Hodžić , Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
Prof. dr. Radoslav Grujić, Univerzitet Istočno Sarajevo, Tehnološki fakultet Zvornik
Prof. dr. Slavica Grujić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banja Luci
Doc. dr. Azijada Beganlić,  Medicinski fakultet  Univerziteta u Tuzli
Doc.dr Hatidža Pašalić, Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Tuzli
Margrete Haugum, Sør-Trøndelag University College,Norveška
Jørgen Lerfall, Assistent professor, Sør-Trøndelag University College, Norveška

Organizacioni odbor :

Prof. dr. Midhat Jašić, Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Tuzli
Prof. dr. Zlata Mujagić, Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Tuzli
Mr. ph. Zahida  Binakaj, Međukantonalna  farmaceutska komora Sarajevo
Prof. dr. Drago Šubarić,  Prehrambeno- tehnološki fakultet Osijek, Hrvatska
mr. ph. Emilija Spaseska- Alesovska, ZADA pharmaeuctical Tuzla
Damir Alihodžić, dipl.ing.

Tehnički odbor:

Damir Alihodžić, dipl.ing., Marizela Šabanović , dipl. ing., mr. ph.Maida Šljivić, mr. ph.Ivanka Marić, dr. vet. medicine Iva Lamešić, Nedim Arnautović dipl.ing., Nermina Hasanbašić dipl. Ing., Sadija Samajlović dipl. Ing, Senahid Mujkanović dipl.ing. , Enes Hećimović dipl. hem., dr.Sadeta Hadžić, liječnik, Mirela Đaković dipl. Ing,  dr. Murisa Ustavdić, liječnik, Dijana Petković, Amer Osmanović, Dino Crnkić,  Dina Miraščić, Aida Karamehić,Adina Mandžić, Merima Avdić, Selma Valjevac, Samira  Brkić,Milica Stanković

Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja