Hranom do zdravlja
Farmaceutski fakultet Tuzla - Međukantonalna farmaceutska komora Sarajevo  
Bosanski English

Apstrakti 2010

Poštovani čitatelji,

Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas u ime organizatora seminara Dodaci prehrani u zdravlju i boleseti koji se organizira u sklopu LJETNOG UNIVERZITETA TUZLA i već tradicionalnog skupa HRANOM DO ZDRAVLJA.
Cilj organiziranja ovoga skupa je da se na naučnoj i stručnoj razini pokrije jedno vrlo aktualno i dinamično područje hrane i prehrane. Ove godine tema skupa je Dodaci prehrani u zdravlju i bolesti. Stoga smo pri definiranju programa vodili računa da pokrijemo sve najvažnije teme vezane za navedenu problematiku, pa su i predavači na seminaru birani po istom kriteriju (priznati stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i inozemstva). Nadam se da će vaša ocjena biti da smo u tome i uspjeli.
Jedan od rezultata ovoga skupa je i zbornik radova koji imate pred sobom. Želja organizatora je da već od sljedeće godine zbornik preraste u časopis koji će se baviti problematikom hrane, prehrane i zdravlja na stručan način, a koji će ujedno biti čitljiv i prihvatljiv širokom krugu čitatelja.  
Zahvaljujem svima koji su dali svoj prilog organizaciji ovoga skupa.

 

S poštovanjem,
Prof. dr. sc. Midhat Jašić

01. Ines Drenjančević - Ddodaci prehrani u hipertenziji

02. Radoslav Grujić, Slavica Grujić - Začinske biljke u dodacima prehrani

03. Jørgen Lerfall - Pigments as food supplements – FUNCTION, HEALTH AND DISEASES

04. Milica Stanković - Ginseng kao dodatak prehrani

05. Sadija Smajlović, Selma Valjevac - Magnezij kao dodatak prehrani

06. Samira Brkić - Alakaloidi kao biološki aktivni spojevi u hrani

07. Almir Toroman, Katarina Pavlović, Minela Hrustić - Zdravstvena sigurnost dodatka u prehrani

08. Kadrija Hodžić -Tržište lijekova

09. Jasminka Jašić - Ginko kao dodatak prehrani

10. A. Beganlić, M. Šabanović - Dodaci prehrani kod hiperlipidemije

11. Amira Jahić, Enes Hećimović - Najčešće korišteni dodaci prehrani u BiH

12. Ivanka Marić, Nedim Arnautović - Aminokiseline kao dodaci prehrani

13. Nermina Hasanbašić, Aldina Mandžić - Mangan kao dodatak prehrani

14. Samir Tursunović - Pripravci zelenog čaja kao dodatak prehrani

15. Aida Karamehić - Hijaluronska kiselina

16. Margrete Haugum - Frames for local food in mid-Norway

17. Mujkanović Senahid, Hećimović Enes - Željezo u koncentriranom soku od jabuka proizvedenom na tradicionalni način

18. Aneda Cipurković - Dodaci prehrani kod osteoporoze

19. Murisa Ustavdić - Anemija i dodaci u prehrani

20. Lejla Klopić - Hipolipidemici kao dodaci prehrani

21. Emilija Spaseska. Azra Mujić - Alfa-lipoična kiselina kao dodatak prehrani

22. Drago Šubarić, Mirela Kopjar. Jurislav Babić - Polifenoli i zdravlje

23. Marizela Šabanović, Dina Miraščić - Specifične potrebe organizma i dodaci prehrani u doba adolescencije

24. Sadeta Hadžić, Iva Lamešić - Hrom kao dodatak u prehrani kod dijabetes melitus tip II

25. Mirela Đaković, Damir Alihodžić - Kurkuma kao aditiv

26. Maida Šljivić, Asmir Budimlić - Melatonin u hrani i dodacima prehrani

27. Tamara Bosnić,_Midhat Jašić - Dodaci prehrani nutritivne i zdravstvene tvrdnje

Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja