Hranom do zdravlja
HRANOM DO ZDRAVLJA, udruženje za nutricionizam i dijetetiku Tuzla  
Bosanski English

 POVODOM 50 GODINA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA I LJETNOG UNIVERZITETA 2009 Tehnološki fakultet u Tuzli u saradnji sa Međunarodnim Forumom Bosna organiziraju 01.07.2009. god. u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta u Tuzli seminar na temu:

H R A N O M   DO  Z D R A V LJ A

Voditelji-koordinatori seminara: Prof. dr. Midhat Jašić i Prof. dr. Meho Bašić, Voditelj programa: Sabina Šadić,apsolvent Prehrambene tehnologije

P R O G R A M

 program možete preuzeti  klikom na www.untz.ba/promocije/2008-09/TF-ljut/program.pdf

PRIKUPLJANJE I REGISTRACIJA UČESNIKA,

KONTAKTI SA MEDIJIMA

NAJAVA SKUPA I OBRAĆANJE DOMAĆINA - Dekan Tehnološkog Fakulteta Prof dr. Mirjana Radić

PRVI DIO  PREDAVANJA: BOLESTI SUFICITARNOSTI NUTRIJENATA U PREHRANI

PREHRAMBENE NAVIKE U NORVEŠKOJ, Prof. dr. Lisbeth Mehli, Trondelag University College ,rondheim, Norway

HRANA U ZDRAVLJU I BOLESTI - Prof. dr. Midhat Jašić, šef katedre za Prehrambenu tehologiju,Tehnološki fakultet Univerzitet u Tuzli, Tuzla

PREHRANA KOD OBOLJENJA KRVOŽILNOG SUSTAVA - Dr. Mr. sc. Senada Selmanović, liječnik -specijalista porodične medicine

PREHRANA KOD DIJABETES MELLITUS II - Primarius Dr. Jasminka Jašić, specijalista porodične/obiteljske i specijalista opšte medicine

PREHRANA KOD HIPERTENZIJE - Dr. Murisa Ustavdić, specijalista porodične/obiteljske medicine,student postdiplomskog studija „Nutricionizma i bromatologije“

PREHRANA KOD HIPERLIPIDEMIJE- Dr. Tursunović Samir., liječnik-doktor porodične medicine, student postdiplomskog studija „Nutricionizma i bromatologije“

OSTEOPOROZA I NUTRITIVNE INTERVENCIJE - Smaka Arnela, student Farmacutskog fakulteta ,seminarski rad iz „Bromatologije I“

DRUGI  DIO  PREDAVANJA: POSEBNE TEME

RECESIJA I TROŠKOVI ISHRANE – Prof. dr. Kadrija Hodžić, redovni.prof., Ekonomski fakultet, Tuzla

HI TECH, NANOTEHNOLOGIJE U PROIZVODNJI HRANE - Prof. dr. Blatnik Stanko,Velenje, SLO

ZAKUSKA I PREZENTACIJE PREHRAMBENIH PROIZVODA

 

TREĆI DIO PREDAVNJA: VRSTE HRANE U ZDRAVOJ PREHRANI

ORGANSKA HRANA I ZDRAVLJE Prof. dr. Meho Bašić, van. prof, Tehnološki fakultet Univerzitet u Tuzli.

PREHRAMBENA SVOJSTVA FERMENTIRANIH PROIZVODA - Dr. sc. Milica Vilušić, doc.,Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

ANTIOKSIDANSI IZ VOĆA U PREVENCIJI BOLESTI - Prof. Dr. Drago Šubarić, član tehničke akademije znanosti RH, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska.

AMINOŠEĆERI U HRANI I LIJEKOVIMA - Mr. farmacije, Emilija Spaseska Aleksovska, „ZADApharmaceuticals“, Lukavac, Tuzla.

GLJIVE SHITAKE I BUKOVAČE U PREHRANI I ZDRAVLJU - dipl. ing. Imširović Emir i dipl. ing. Mujdin Tokić, profesori prehrambenih tehnologija, Hemijska škola Tuzla

POLEN, MATIČNA MLIJEČ I PROPOLIS U PREHRANI I ZDRAVLJU - Merima Belkić dipl. prof.hemije.

HALAL HRANA I ZDRAVLJE- Alihodžić Damir, dipl ing, student postdiplomskog studija prhrambene tehnologije.

SO, HRANA, OTROV I LIJEK , Prof. dr. Midhat Jašić, šef katedre za Prehrambenu tehologiju, Tehnološki fakultet Univerzitet u Tuzli, Tuzla.

Dodjela certifikata predavačima i učesnicima.

 

PORUKA SKUPA:

SMANJIMO SO I RAFINIRANE NAMIRNICE U PREHRANI

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja