Hranom do zdravlja
HRANOM DO ZDRAVLJA, udruženje za nutricionizam i dijetetiku Tuzla  
Bosanski English

 LJETNI UNIVERZITET  LJUT 2008

 

    Farmacutski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa  Međunarodnim Forumom Bosna organiziraju  03. 07. 2008. god. u prostorijama Tehnološkog fakulteta u Tuzli seminar na temu:

 

HRANA, PREHRANA I ZDRAVLJE    

   

  Voditelj-koordinator seminara: Dr. sc. Midhat Jašić, doc.,

 

    

 

 

 

03. 07. 2008.   Tema:  HRANA, PREHRANA I ZDRAVLJE –  u amfiteatru Tehnološkog fakulteta.

 

Voditelji i moderatori predavanja: Dr. sc. Zlata Mujagić, van. prof. i Dr. sc. Kadrija Hodžić van. prof.

 

Student voditelj: Jelena Remetić, studentica Farmacutskog fakulteta

 

                                               Raspored predavanja

 

13oo – 1315 Registracija učesnika, NAJAVA SKUPA I OBRAĆANJE DOMAĆINA ( Prodekan za naučno-istraživčki rad Farmacutskog Fakulteta Dr. sc. Zlata Mujagić, van. prof.  i Predstavnik Međunarodnog foruma Bosna) 

 

 

1315 – 1345 EKONOMSKO-TEORIJSKE KONFUZIJE I ODSUSTVO ODGOVORA NA PROMJENE NA GLOBALNOM TRŽIŠTU HRANE. SLUČAJ BIH.  -  Dr. sc. Kadrija Hodžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u TuzIi, BiH

 

 

1345 – 1430  PREHRAMBENE NAVIKE I METABOLIČKI SINDROM. -  Dr. sc. Azijada Beganlić, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH

 

 

1430 – 1500  Zakuska i prezentacije prehrambenih proizvoda 

 

 

1500 – 1630  PREHRAMBENI OBIČAJI I NAVIKE RAZLIČITIH ETNIČKIH SKUPINA I NJIHOV UTJECAJ NA ZDRAVLJE  -  Dr. sc.  Midhat Jašić sa studentima Framaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

1630 – 1700 Zakuska i prezentacije prehrambenih proizvoda 

 

1700 – 1730  Prezentacija knjige Dr. sc. Krste Miljanovića:OKOLINSKI PRISTUP PROIZVODNIM SISTEMIMA. Čišća proizvodnja. -  Promotori: Dr. sc. Sabit Begić i Dr. sc. Midhat Jašić

 

1800Dodjela certifikata predavačima i učesnicima.

 

 

 

 

 

 

 

LJETNI UNIVERZITET LJUT 2008 GODINE

Dana 02.07.2008.god. u prostorijama Tehnološkog fakulteta Tuzla

održat će se serija predavnaja i diskusija na temu:

 

 

HRANA, ANALIZE HRANE I PREHRANA

                              Voditelji  i moderatori  predavanja:

              Dr sc Ranka Kubiček red.prof. šef katedre zaanalitičku kemiju

              Dr sc Midhat Jašić doc,šef katedre za prehrambenu tehnologiju

                    Predavanja organizirana u saradji sa Zavodom za poljoprivredu TK

 

 

915  -1000 AUTOHTONI PREHRAMBENI PROIZVODI

Predavač: Dr sc Drago Šubarić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku,  Hrvatska

 

1000 – 1045  RAZLIKOVANJE KULTIVARA PRIMJENOM HPLC-a I ELEKTROFOREZE

Predavač: Dr sc Zorica Jurković, direktorica Agencije za hranu Republike Hrvatske

 

1100 – 1600 BIOKEMIJSKA DIJAGNOSTIKA HRANE

( Pauza od 12 do 13 sati)

Predavač:  Dr. sc. Ivica Strelec,  Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

1

Dijagnostika hrane – proteini i enzimi prehrambenih proizvoda

Proteini i enzimi općenito. Metode detekcije enzimske aktivnosti. Biokemijske metode analize proteina (kratki pregled): elektroforetske metode, HPLC, spektrofluorimetrija, ELISA (potkrijepljeno primjerima analize proteina prehrambenih proizvoda)

1 h

2

Kako pravilno pripremiti uzorak hrane za analizu proteina i enzima

Razbijanje i homogenizacija uzoraka. Ekstrakcija proteina i enzima. Djelomično pročišćavanje i uklanjanje interferirajućih tvari.

1 h

3

Elektroforetske metode analize proteina hrane

Elektroforeza proteinaosnove elektroforeze, tipovi elektroforetskih metoda, metode detekcije proteina nakon elektroforeza.

Primjena elektroforetskih metoda u analizi hrane – identifikacija sorti, identifikacija mesnih vrsta, detekcija patvorenja hrane, detekcija zaraze žitarica žitnim kukcima, dokazivanje patvorenja sireva i drugi primjeri analize proteina hrane.

2 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600 – 1800 PREHRAMBENI   OBIČAJI I NAVIKE RAZLIČITIH ETNIČKIH SKUPINA I NJIHOV UTJECAJ NA ZDRAVLJE  Dr sc Midhat Jašić, sa studentima Framaceutskog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja