Hranom do zdravlja
HRANOM DO ZDRAVLJA, udruženje za nutricionizam i dijetetiku Tuzla  
Bosanski English

  Mole se autori da koriste:  Template_za_prezentaciju_2014.ppt

 

 

TEME SIMPOZIJA HRANOM DO ZDARVLJA 2014.GODINE

 

I TEME VEZANE ZA HIPERSENZITIVNOST NA HRANU

1.        POJAVNOST ALERGIJA NA HRANU U POPULACIJI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S PODRUČJA GRADA OSIJEKA

PREVALENCE OF FOOD ALLERGIES IN THE POPULATION OF PRESCHOOL CHILDREN FROM THE CITY OF OSIJEK

Nika Pavlović1, Jelena Vlahović2, Maja Miškulin2

1Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Franje Krežme 1, 31 000 Osijek, Hrvatska

2Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek, Hrvatska

miskulin.maja@gmail.com

2.        ALERGIJA NA KRAVLJE MLIJEKO U POPULACIJI DJECE DOJENAČKE I RANE PREDŠKOLSKE DOBI S PODRUČJA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE  

COW'S MILK ALLERGY IN THE POPULATION OF INFANTS AND EARLY PRESCHOOLERS FROM THE VUKOVAR – SRIJEM COUNTY

Darija Vrdoljak1, Maja Miškulin1, Jelena Vlahović1, Nika Pavlović2

1Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek, Hrvatska

2Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Franje Krežme 1, 31 000 Osijek, Hrvatska

miskulin.maja@gmail.com

3.        BEZGLUTENSKA PREHRANA – JEDINA TERAPIJA ZA CELIJAKIJU

GLUTEN FREE DIET – THE ONLY THERAPY FOR CELIAC DISEASE

Sanja Ćosić

Hrvatska akademija primijenjenog nutricionizma - HAPN, Zagreb, Hrvatska

Edukacijski centar i internetska nutricionistička enciklopedija, Definicija hrane d.o.o., Supilova 7, Zagreb, Hrvatska

sanja.cosic@gmail.com

4.        UTJECAJ SPECIFIČNE ISHRANE I PROBIOTIKA NA KLINIČKI TOK CELIJAKIJE

INFLUENCE OF SPECIFIC NUTRITION AND PROBIOTICS ON CLINICAL COURSE COELIAC DISEASE

Nizama Salihefendić1, Muharem Zildžić2

1Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 1, 75 000 Tuzla, BiH

2Ordinacija Medicus- A, M. Rešidbegovića 2, 75 320 Gračanica, BiH

medicus.ord@bih.net.ba

5.        PREPOZNAVANJE I TRETMAN CELIJAKIJE – STUDIJA SLUČAJA

IDENTIFICATION AND TREATMENT CELIAC DISEASE - A CASE STUDY

Azra Omeragić1 , Samir Tursunović1, Midhat Jašić2

1JZU Dom zdravlja Srebrenik, Zlatnih ljiljana 75350, Srebrenik, Bosna i Hercegovina

2Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

samirself04@yahoo.com

II TEME VEZANE ZA DIJETOTERAPIJU I ALTERNATIVNE TERAPIJE

 

6.        KOMPLEMENTARNA TERAPIJA KOD DISFUNKCIJA ŠTITNJAČE

COMPLEMENTARY THERAPY IN THYROID DISFUNCTION

Karmen Matković Melki

Poliklinika Leptir, Centar za štitnjaču, Ilica 253, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Hrvatska akademija primijenjenog nutricionizma, Supilova 7, 10000 Zagreb, Hrvatska

Definicija hrane, edukativni i savjetodavni centar, Supilova 7, 10000 Zagreb, Hrvatska

kmatkovic@definicijahrane.hr

7.        ZNAČAJ PERSONALNE ISHRANE U PREVENCIJI I LIJEČENJU INFLAMANTORNE BOLESTI CRIJEVA

IMPORTANCE OF PERSONAL DIET IN PREVENTION AND TREATMENT INFLAMANTORNE BOWEL DISEASE

Muharem Zildžić1 Nizama Salihefendić2

1Ordinacija Medicus- A, M. Rešidbegovića, 75 320 Gračanica, BiH

2Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 1,75 00 Tuzla, BiH

medicus.ord@bih.net.ba

8.        DODACI PREHRANI U PODRŠCI LIJEČENJU BENIGNE HIPERPLAZIJE PROSTATE

FOOD SUPPLEMENTS IN SUPPORT OF MEDICAL TREATMENT OF BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA

Hrnčić Zerina1, Aleksandar Aleksovski2, Midhat Jašić1, Emilija Spaseska Aleksovska2, Almir Azabagić3

1Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla, BiH

2ZADA Pharmaceuticals, Bistarac Donji bb, Lukavac, BiH

3Salus Tuzla, Ordinacija porodične medicine, Dragodol 25, 75000 Tuzla, BiH

jasic_midhat@yahoo.com

9.        MOGUĆNOSTI TRETMANA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE ZDRAVOM ISHRANOM

POSSIBILITY TREATMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION WITH HEALTHY DIET

Munevera Bećarević1, Nizama Salihefendić2, Muharem Zildžić3

1JZU Dom zdravlja Banovići, A. Dostovića 5, 75 290, Banović, BiH

2Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 1, 75 000 Tuzla, BiH

3Ordinacija „Medicus- A“, M. Rešidbegovića 2, 75 320 Gračanica, BiH

b.becarevic@gmail.com

10.     RELAKSACIJA I TERAPIJA SMIJEHOM KAO KOMPLEMENTARNA METODA U ZAŠTITI I PROMOCIJI ZDRAVLJA

RELAXATION AND THERAPY  BY LAUGHTER AS COMPLEMENTARY METHOD FOR THE HEALTH PROTECTION AND PROMOTION

Edina Šarić1, Midhat Jašić2

1Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Univerzitetska 1, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

2Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

edina.saric@untz.ba

III TEME VEZANE ZA FUNKCIONALNU HRANU I DODTAKE PREHRANI

 

11.     PROBIOTICI KAO NUTRACEUTICI U PEDIJATRIJI

PROBIOTICS AS NUTRACEUTICALS IN PEDIATRICS

Tena Niseteo

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, 10000 Zagreb, Hrvatska

Hrvatska akademija primjenjeni nutricionizam, Supilova 7, 10000 Zagreb, Hrvatska

Definicija hrane, edukativni i savjetodavni centar, Supilova 7, 10000 Zagreb, Hrvatska

tniseteo@definicijahrane.hr

12.     ALGE KAO IZVOR FUNKCIONALNIH SASTOJAKA

ALGAE AS THE SOURCE OF FUCNTIONAL COMPOUNDS

Maja Obrovac Glišić

Klinički bolnički centar Rijeka, Djelatnost bolničke prehrane,

Krešimirova 42, 51000 Rijeka, Hrvatska

Hrvatska akademija primijenjenog nutricionizma, Supilova 7, 10000 Zagreb, Hrvatska

maja.obrovac@gmail.com

13.     SPIRULINA-NUTRITIVNI ASPEKTI

SPIRULINA-NUTRITIONAL ASPECTS

Milan Vukić, Radoslav Grujić, Dragan Vujadinović
Tehnološki fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo, Karakaj bb, 75400 Zvornik, BiH

vukic88@gmail.com

14.     DUALNA PRIRODA SUPLEMENATA U POGLEDU SAVREMENIH BOLESTI

THE DUAL NATURE OF SUPPLEMENTS IN VIEW OF MODERN DISEASES

Goran Nikolić1, Dragana Marković2

1Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac, Srbija

2Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Hemija, Niš, Srbija

goranchem_yu@yahoo.com

15.     PROBAVLJIVOST ŠKROBA I ORGANOLEPTIČKE KARAKTERISTIKE FUNKCIONALNIH KEKSA OBOGAĆENIH INULINOM

STARCH DIGESTIBILITY AND ORGANOLEPTIC PROPERTIES OF FUNCTIONAL BISCUITS ENRICHED WITH INULIN

Lovorka Vujić, Blaženka Šebečić, Irena Vedrina Dragojević

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zavod za kemiju prehrane,

Kovačića 1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

lvujic@pharma.hr

16.     UPOTREBA PŠENIČNIH KLICA U PROIZVODNJI PECIVA SA POBOLJŠANIM FUNKCIONALNIM SVOJSTVIMA

THE USE OF WHEAT GERM IN THE PRODUCTION OF ROLLS WITH IMPROVED FUNCTIONAL PROPERTIES

Haris Hodžić1, Midhat Jašić2, Drago Šubarić3, Antun Jozinović3, Djurdjica Ačkar3

1Dukat d.o.o. mlin i pekara Jelah - Tešanj, Titova bb, 74264 Jelah, Bosna i Hercegovina

3 Farmacutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

2 Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište Josip Juraj Strossmayer Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska

h.hodzic@hotmail.com

17.     VIŠESTRUKA NUTRITIVNA SVOJSTVA DJEVIČANSKOG MASLINOVOG ULJA

THE MULTIPLE NUTRITION PROPERTIES OF VIRGIN OLIVE OIL

Gülgün Yildiz Tiryaki

Çanakkale 18 March University, Faculty of Engineering Department of Food Engineering,

17110 Çanakkale, Turkey

gtiryaki@comu.edu.tr

18.     ARONIA MELANOCARPA KAO LJEKOVITA BILJKA

ARONIA MELANOCARPA AS A MEDICINAL PLANT

Marija Naumovska
Faculty of medicine, University “Goce Delchev” Shtip, Macedonia
 
marija.bitola@gmail.com

19.     ASPEKTI ZDRAVSTVENE KORISTI ACACIA GUME KAO TOPIVOG DIJETALNOG VLAKNA

HEALTH AND BENEFIT ASPECTS OF ACACIA GUM AS SOLUBLE DIETARY FIBER

Zagorka Blazevska, Vesna Simovska.

Vita Nova-ZA d.o.o. Skopje, Macedonia

zblazevska@vitanova.com.mk

20.     EFFECT OF VARIETY, GROWING SEASON AND STORAGE ON POLYPHENOL PROFILE AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF APPLE PEELS

UTJECAJ SORTE, SEZONA RASTA I  SKLADIŠTENJA NA PROFIL POLIFENOLA  I ANTIOKSIDATIVNU AKTIVNOST KORE OD JABUKA

Ante Lončarić, Vlasta Piližota

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Croatia

ante.loncaric@ptfos.hr

21.     ZAKONSKA REGULISANOST DEKLARISANJA I OZNAČAVANJA HRANE U ZEMLJAMA EU I SRBIJI

REGULATION FOR LABELING AND MARKING FOOD IN THE EU COUNTRIES AND SERBIA

Milica Zrnić, Ivan Stanković, Brižita Đorđević

Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet,Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija

milicaz@pharmacy.bg.ac.rs

22.     PROIZVODNJA SUVIH EKSTRAKATA IZ OTPADA I SPOREDNIH PROIZVODA PREHRAMBENE INDUSTRIJE

PRODUCTION OF DRY POWDER EXTRACTS FROM WASTES AND BY-PRODUCTS OF FOOD INDUSTRY

Senka Vidović1, Mire Zloh2, Rita Ambrus3, Jelena Vladić1, Aleksandra Tepić1, Zdravko Šumić1

 1Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad, Srbija

2Univerzitet Hertfordshire, AL10 9AB Hertfordshire, Velika Britanija

3Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Segedinu, Eotvos 6, Segedin, Mađarska

senka.curcin@yahoo.com

23.     SVOJSTVA POLENA I MOGUCNOSTI NJEGOVE TRŽIŠNE VALORIZACIJE

POLLEN PROPERTIES AND POSSIBLITIES ITS MARKET VALORIZATION

Amina Muharmagić1,Midhat Jašić2, Adrijana Radosavac3

1Bee med , 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina,

2Tehnološki fakultet Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

3Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovica 8, Novi Sad, Srbija

beemeddoo@gmail.com

24.     AROMATIČNE DROGE ANTISEPTIČNOG DJELOVANJA U USNOJ ŠUPLJINI

AROMATIC DRUGS WITH ANTISEPTIC ACTION IN ORAL CAVITY

Kristina Duspara1 Mirjana Duspara2

1Farmaceutski fakultet, Univerzitetska 8, BiH-75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

2Dom zdravlja, Albina Herljevića 1, BiH-75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

email

25.     MEKINJE – KEMIJSKI SASTAV I FUNKCIONALNA SVOJSTVA

BRAN-CHEMICAL COMPOSITION AND FUNCTIONAL PROPERTIES

Đurđica Ačkar1, Drago Šubarić1, Midhat Jašić2, Borislav Miličević1, Kristina Valek Lendić1

1Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek,

2Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla 3Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Franje Krežme 1, 31000 Osijek

dackar@ptfos.hr

IV TEME IZ PODRUČJA NAUKE O HRANI I PREHRANI

26.     OCUVANJE BEZBEDNOSTI HRANE ZA VRIJEME ELEMENTARNIH NEPOGODA

   PRESERVATION OF FOOD SAFETY AND WATER DURING NATURAL DISASTERS

Boris Angelkov1, Liljana Dojčinovski2, Julijana Tomovska3

1Centar za obuku i primjenu sistema za bezbednost i kakvoću hrane, Makedonsko naučno društvo-Bitola, R. Makedonija

2Nestle, T & P Quality Assurance, Bakersfield, USA,

3Fakultet za biotehnički nauki, Univerzitet  "Sv. Kliment Ohridski"  Bitola, R Makedonija

borisangelkov@yahoo.com

27.     UTICAJ VISINE TEMPERATURE I REŽIMA TOPLOTNE OBRADE NA PROMIJENU TEHNOLOŠKIH OSOBINA MESA

INFLUENCEOF TEMPERATURE AND HEAT TREATMENT PROCEDURE ON THE CHANGE OF TECHNOLOGICAL PROPERTIESOF MEAT

Radoslav Grujić1, Dragan Vujadinović1, Vladimir Tomović2, Milan Vukić1

1Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik, BiH

2Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Srbija

draganvjd@gmail.com

28.     UTICAJ TERMIČKOG TRETMANA NA PROMJENE OSNOVNIH SASTOJAKA U NAMIRNICAMA

INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON CHANGES IN THE BASIC INGREDIENT IN A FOOD

Mirjana Đermanović¹, Ivanka Miletić², Ljubica Bojanić¹

¹Institut za javno zdravstvo, Jovana Dučića 1 Banja Luka

²Farmaceutski fakultet, Vojvode Stepe 450, Beograd

mirjana.djermanovic@phi.rs.ba

29.     ISPITIVANJE UTICAJA PARAMETARA VAKUUMSKOG SUŠENJA NA KVALITET OSUŠENIH BOROVNICA

RESEARCH ON THE INFLUENCE OF DRYING CONDITIONS PARAMETERS ON THE QUALITY OF DRIED BLUEBERRY
                               Aleksandra Tepić1, Senka Vidović1, Stela Jokić2, Zdravko Šumić1

1Tehnološki fakultet, Bul. cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija

2Prehrambeno-tehnološki fakultet, F. Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska

sumic@uns.ac.rs

30.     PROFILI EKSTRAKTA MASNIH KISELINE DOBIVENI IZ RAZLIČITIH TKIVA ŠARANA

FATTY ACID PROFILES OF EXTRACTS OBTAINED FROM DIFFERENT COMMON CARP TISSUES

Kiril Lisichkov1, Stefan Kuvendziev1, Zoran Zeković2, Mirko Marinkovski1, Violin Raykov3

1Faculty of Technology and Metallurgy, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia

2Faculty of Technology, University of Novi Sad, Serbia

3Institute of Oceanology-Bulgarian Academy of Science, Varna, Bulgaria

klisickov@yahoo.com

31.     ULOGA HACCP SISTEMA U ODBRANI OD BIO & AGRITERORISTIČKIH NAPADA U PREHRANBENOJ DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDI

ROLE OF HACCP SYSTEM IN DEFENCE OF BIO-AGRITERORISTIC ATTACKS ACROSS THE FOOD INDUSTRY AND AGRICULTURE

Boris Angelkov1, Liljana Dojčinovski2, Julijana Tomovska3

1Centar za obuku i primjenu sistema za bezbednost i kakvoću hrane, Makedonsko naučno društvo-Bitola, R. Makedonija

2Nestle, T & P Quality Assurance, Bakersfield, USA,

3Fakultet za biotehnički nauki, Univerzitet "Sv. Kliment Ohridski" Bitola, R. Makedonija

borisangelkov@yahoo.com

32.     KLASIFIKACIJA BEZALKOHOLNIH VOĆNIH PIĆAS OBZIROM NA SADRŽAJ ADITIVA

CLASSIFICATION OF SOFT DRINKS WITH REGARD TO ADDITIVES

Marjana Simonič,

University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering,

Smetanova 17, Maribor,

marjana.simonic@um.si

 

V  ANALIZE HRANE I DODATAKA PREHRANI

33.     MLADI PLOD ORAHA KAO BIOSORBENT JONA METALA

YOUNG FRUIT WALNUT AS BIOSORBENT FOR METAL IONS

Dragana Marković1, Goran Nikolić2, Aleksandrar Bojić1

1Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Hemija, Niš, Srbija

2Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac, Srbija

goranchem_yu@yahoo.com

34.     ODREĐIVANJE SADRŽAJA KALCIJUMA U DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA DETERMINATION OF CALCIUM CONTENT IN DIETARY SUPPLEMENTS

Željka R. Marjanović-Balaban1, Vesna R. Antunović2, Dijana R. Jelić2, Tanja M. Živković2

1Univerzitet u Banja Luci, Šumarski fakultet, 78000 Banja Luka, BiH

2Univerzitet u Banja Luci, Medicinski fakultet, 78 000 Banja Luka, BiH

zeljka.marjanovic@sfbl.org

35.     ISPITIVANJE STABILNOSTI ASKORBINSKE KISELINE I ODREĐIVANJE NJENOG SADRŽAJA U FARMACEUTSKIM PREPARATIMA METODOM KONDUKTOMETRIJSKE ANALIZE

STABILITY STUDY AND CONTENT DETERMINATION OF ASCORBIC ACID IN PHARMACEUTICAL PRODUCTS BY CONDUCTIMETRIC METHOD

Dijana Jelić1, Vesna Antunović1, Željka Marjanović-Balaban2, Aleksandra Đukić-Drvar3

1Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci, Bulevar vojvode Bojovića 1a, Banja Luka, BiH

2Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjaluci, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a, Banja Luka, BiH

3Krka, d.d., Novo mesto, Slovenija, predstavništvo u Bosni i Hercegovini, Džemala Bijedića 125A, 71000 Sarajevo, BiH

dijana_jelic@hotmail.com

36.     ODREĐIVANJE KLOROGENE KISELINE U DODATCIMA PREHRANI SA EKSTRAKTOM ZELENE KAFE

DETERMINATION OF CHLOROGENIC ACID IN DIETARY SUPPLEMENT WITH GREEN COFFEE EXTRACT

Maša Islamčević Razboršek

Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju, Univerzitet u Mariboru, Smetanova17, Maribor, Slovenija

masa.islamcevic@um.si

37.     ISPITIVANJE PRISUSTVA ANTIOKSIDANATA U PLODU DIVLJE TREŠNJE (PRUNUS AVIUM L.)  NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE EXAMINATION THE PRESENCE OF ANTIOXIDANTS IN FRUIT OF WILD CHERRY (PRUNUS AVIUM L.) IN THE  AREA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Sead Noćajević1  Amra Odobašić2 Midhat Jašić2 Sabina Begić2 Ramzija Cvrk2 Džemail Ferhatović2

1Univerzitet „Džemal Bijedić“Mostar,Bosna i Hercegovina

2Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

sead.n_63@hotmail.com

 

VI EPIDEMIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA IZ PODRUČJA NUTRICIONIZMA

 

38.     JAVNO ZDRAVSTVO I ISHRANA U FUNKCIJI OČUVANJA ZDRAVLJA

PUBLIC HEALTH AND NUTRITION IN THE FUNCTION OF HEALTH PROTECTION

Mulić Maida

Zavod za javno zdravstvo TK, Seadbega Kulovića br. 6, 75000 Tuzla, BiH

maida.mulic@gmail.com

39.     POKAZATELJI UHRANJENOSTI I NUTRITIVNA POTPORA ADOLESCENTICA OBOLJELIH OD ANOREKSIJE NERVOZE

INDICATORS OFNUTRITIONAL STATUSANDNUTRITIONALSUPPORT FORADOLESCENTS WITHANOREXIA NERVOSA

Vedrana Škoro Petranović1, Orjena Žaja2, Ines Banjari3

1Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Služba prehrane, Vinogradska 29, HR-10000 Zagreb, Hrvatska,

2Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Klinika za pedijatriju, Vinogradska 29, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

3Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Zavod za ispitivanje hrane i prehrane, F. Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Hrvatska

vedrana.skoro@kbcsm.hr

40.     PROCJENA RIZIKA ZA OBOLJEVANJE OD KARCINOMA DEBELOG CRIJEVA STUDENTSKE POPULACIJE

ESTIMATION OF COLORECTAL CANCER RISK / FACTORS RELATED TO NUTRITIONAL ANDLIFESTYLE HABITS IN STUDENTS

Ines Banjari, Tihana Ostrognjaj

Zavod za ispitivanje hrane i prehrane, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, F. Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Hrvatska

ines.banjari@ptfos.hr

41.     POSTOJI LI POVEZANOST IZMEĐU BENZOATA IZ OSVJEŽAVAJUĆIH BEZALKOHOLNIH PIĆA TE POJAVE SIMPTOMA HIPERAKTIVNOSTI KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S PODRUČJA GRADA OSIJEKA?

IS THERE CONNECTION BETWEEN BENZOATES FROM SOFT DRINKS AND HYPERACTIVITY AMONG OSIJEK PRESCHOOL CHILDREN?

Maja Miškulin1, Nika Pavlović2, Aida Mujkić3, Jelena Vlahović1

1Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek, Hrvatska

2Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Franje Krežme 1, 31 000 Osijek, Hrvatska

3Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Dr. Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

miskulin.maja@gmail.com

42.     KONZUMACIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA U DJECE HOSPITALIZIRANE U DJEČJOJ BOLNICI

CONSUMPTION OF MILK AND DAIRY PRODUCTS IN CHILDREN HOSPITALIZED AT CHILDREN'S HOSPITAL

Diana Vukman1,2, Nataša Šoštarić1,2, Viktorija Luetić3, Tena Niseteo1,2

1Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, Hrvatska

2Hrvatska akademija primijenjenog nutricionizma - HAPN, Zagreb, Hrvatska

3Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, Zagreb, Hrvatska

diana.vukman@kdb.hr

43.     NUTRITIVNI STATUS I UNOS HRANE U DJECE HOSPITALIZIRANE U KLINICI ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB: USPOREDBA TRI GODINE ISTRAŽIVANJA NUTRITIONAL STATUS AND FOOD INTAKE OF HOSPITALIZED CHILDREN IN CHILDREN`S HOSPITAL ZAGREB: THREE YEAR COMPARISON

Nataša Šoštarić1,2,3*, Diana Vukman1,2, Tena Niseteo1,2,3, Sanja Ćosić2,3, Karmen Matković Melki2,3

1 Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, Hrvatska

2 Hrvatska akademija primijenjenog nutricionizma - HAPN, Zagreb, Hrvatska

3Edukacijski centar i internetska nutricionistička enciklopedija, Definicija hrane d.o.o., Supilova 7, Zagreb, Hrvatska

natasha.sostaric@gmail.com;

44.     ZNAČAJ EDUKACIJE BOLESNIKA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA O RIZICIMA, SIMPTOMIMA, LIJEČENJU I PREVENCIJI DIJABETESA

IMPORTANCE OF THE PATIENTS EDUCATION AND THEIR FAMILY MEMBERS

ABOUT THE RISKS, SYMPTOMS, TREATMENT AND PREVENTION OF DIABETES

Maida Šljivić Husejnović, Emira Hublić Dautbašić, Amela Brčina, Adem Dautbašić

1Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH

2 JZU Dom zdravlja Tuzla, A.Herljevića 1, 75 000 Tuzla, BiH

3MS Hemijska škola Tuzla, Bosne Srebrene 8, 75000 Tuzla, BiH

maja_maida@yahoo.com

45.     LIPIDI U SERUMU PACIJENATA KOJI KONZUMIRAJU MESO I PRERAĐEVINE OD MESA

LIPID IN SERUM PATIENTS WHO CONSUME MEAT AND PROCESSED MEAT

Julijana Tomovska1, Slavica Mihajlova2, Mitre Stojanovski1, Hristina Tomovska3

1Fakultet biotehnickih nauka, Univerzitet "Sv. Kliment Ohridski"  Bitol,  R. Makedonija

2Klinicka bolnica "Dr Trifun Panovski", Bitola, R. Makedonija

3Megunaroden Slavjanski Univerzitet "Gavrilo Romanovic Derzavin",  Sv. Nikole, Bitola,  R. Makedonija

dzulitomovska@yahoo.com

 

VII IZVODI IZ DOKTORSKIH DISERTACIJA, MAGISTARSKIH, SPECIJALISTIČKIH I  DIPLOMSKIH

46.     STANJE UHRANJENOSTI I PREHRAMBENE NAVIKE ŽENA U MENOPAUZI

NUTRITIONAL STATUS AND DIETARY HABITS OF MENOPAUSAL WOMEN

Samir Tursunović1, Midhat Jašić2, Azijada Beganlić3 Nadia Hot4 , Marizela Šabanović2

1JZU Dom zdravljaSrebrenika, Zlatnih ljiljana 75350 srebrenik , Bosna i Hercegovina

2Farmacutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

3Edukativni centar Porodične medicne Tuzla, Bosna i Hercegovina

4Farmavita doo Sarajevo Igmanska 5a, Vogošća 71320, Bosna i Hercegovina

samirself04@yahoo.com

47.     SADRŽAJ MINERALA U ALKOHOLNOM I BEZALKOHOLNOM SVIJETLOM PIVU

MINERAL CONTENT IN ALCOHOLIC AND NONALCOHOLIC BRIGHT BEER

Rijad Arnautović1, Midhat Jašić2, Drago Šubarić3, Jasminka Sadadinović2, Zorna Iličković2

1Tuzlanska Pivara Tuzla,  BiH

2Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

3Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište Josip Juraj Strossmayer Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska

rijad.arnaut@yahoo.com

48.     UTJECAJ EDUKACIJE PACIJENATA NA SMANJENJE TJELESNE MASE

INFLUENCE OF PATIENT EDUCATION ON BODY MASS REDUCTION

Almir Azabagić1 , Danijela Čačić Kenjerić2 , Midhat Jašić3, Drago Šubarić2, Ines Banjari2

1Salus Tuzla, Ordinacija porodične medicine, Dragodol 25, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

2Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska

3Farmaceutski fakultet Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

aazabagic@gmail.com

49.     PREDISPITNA ANKSIOZNOST STUDENATA

STUDENTS EXAMINATION ANXIETY

Dijana Simikic, Nurka Pranjic, Midhat Jasic

Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla, BiH

thedyana7@gmail.com

50.     PREHRANA I DODACI PREHRANI U PREVENCIJI I NUTRITIVNOM TRETMANU ANGINE PEKTORIS

FOOD AND NUTRITIONAL SUPPLEMENTS IN THE PREVENTION AND NUTRITIONAL TREATMENT OF ANGINA PECTORIS

Diana Podvorac1, Midhat Jašić1, Alma Salkić1, Slađana Pelagić1, Nurka Pranjić1, Alisa Tursunović2, Lejla Mutapčić3

1Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

2PZU “Medex Pharm”, ul.1. Marta Srebrenik, Bosna i Hercegovina

3PZU “Apotekarna Cevarovic”, ul.Treca ulica 1A, Orasje, Bosna i Hercegovina

sladjana.pelagic1990@hotmail.com

51.     PREHRANA I DODACI PREHRANI PRIJE I TOKOM TRUDNOĆE

FOOD AND NUTRITIONAL SUPPLEMENTS BEFORE AND DURING PREGNANCY

Slađana Pelagić1, Midhat Jašić1, Diana Podvorac1, Alma Salkić1, Nurka Pranjic1, Alisa Tursunović2, Lejla Mutapčić3

1Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

2PZU “Medex Pharm”, ul.1. Marta Srebrenik, Bosna i Hercegovina

3PZU “Apotekarna Cevarovic”, ul.Treca ulica 1A, Orasje, Bosna i Hercegovina

sladjana.pelagic1990@hotmail.com

52.     UTICAJ ISHRANE I ŽIVOTNOG STILA NA  POVIŠENJE KRVNOG TLAKA OSOBA STAROSNE

DOBI 40 DO 60 GODINA

EFFECT OF NUTRITION AND LIFESTYLE TO INCREASING  OF BLOOD PRESSURE  OF PEOPLE AGED 40 TO 60 YEARS

Mahir Hodzic1, Midhat Jašić1, Nurka Pranjic1, Marizela Šabanović1, Almir Azabagić 2

1Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla, BiH

2Salus Tuzla, Ordinacija porodične medicine, Dragodol 25, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina 

midhat_jasic@yahoo.com  

53.     ZASTUPLJENOST  STRESA  KOD  ZAPOSLENIH  I  NEZAPOSLENIH  OSOBA

REPRESENTATION OF STRESS IN EMPLOYED AND UNEMPLOYED PEOPLE

Dženana Hodžić, Nurka Pranjić, Midhat Jašić, Aida Smajlović

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli,Univerzitetska 8,75000 Tuzla,Bosna i Hercegovina

pranicnurka@hotmail.com

54.     UPOTREBA OTC- ANALGETIKA U SAMOLIJEČENJU

USE OTC - ANALGETICS IN A SELF- MEDICATION

Senada Hrvić, Nurka Pranjić, Midhat Jasic, Nahida Srabović

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH

pranicnurka@hotmail.com

55.     UTJECAJ UPOTREBE SEDATIVA NA PADOVE U GERIJATRIJSKOJ POPULACIJI

THE IMPACT OF THE USE OF SEDATIVES TO FALLS AMONG GERIATRIC POPULATION

Melisa Hodžić, Nurka Pranjić, Midhat Jasic, Zahida Ademović

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH

pranicnurka@hotmail.com

VIII  RADOVI REZULTATI EDUFOOD PROJEKTA

56.     EFIKASNOST BRZIH STRIP TESTOVA ZA ANALIZU PRISUSTVA GENETSKI MODIFIKOVANOG KUKURUZA U PREHRAMBENIM PROIZVODIMA

EFFICIENCY SPEED STRIP TEST FOR ANALYSIS PRESENCE OF GENETICALLY MODIFIED CORN IN FOOD PRODUCTS

Damir Alihodžić1 Midhat Jašić2, Gunn Merrethe Tomasen3, Drago Šubarić4, Eva Falch3, Benjamin Muhamedbegovic2

1Agencija za certificiranje halal kvalitete, Turalibegova bb 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina

2Tehnološki fakultet Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

3Sør-Trøndelag University College – HiST, NO-7004 Trondheim, Norway

4Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska

damir_ba80@yahoo.com

57.     SAVREMENA AMBALAŽA I TRENDOVI U PAKIRANJU HRANE

CONTEMPORARY PACKAGING MATERIAL AND TRENDS IN FOOD PACKAGING

Benjamin Muhamedbegović1, Midhat Jašić1, Nils Juul2, Drago Šubarić3, Đurđica Ačkar3

1Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetsk br 8 BA-75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

2Sør-Trøndelag University College – HiST, NO-7004 Trondheim, Norway

3Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku F. Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Hrvatska

benjamin69m@yahoo.com

58.     HEMIJA I PRIMJENA UROANTISEPTIKA PORIJEKLOM IZ HRANE

CHEMISTRY AND APPLICATION UROANTISEPTIC DERIVED FROM FOOD

Adem Ahmetović1, Midhat Jašić1, Almira Berbić1

Marizela Šabanović1, Ramzija Cvrk2, Aida Smajlović1

1Farmaceutski fakultetUniverziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH

2Tehnološki fakultetUniverziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH

adem.mrki@hotmail.com

59.     FIZIKALNO-HEMIJSKA, PREHRAMBENA I SENZORNA SVOJSTVA PLODA I KAŠE OD BILJKE GOJI

PHYSICO-CHEMICAL, NUTRITIONAL AND SENSORY PROPERTIES OF GOJI FRUIT

Azra Tokić, Midhat Jašić, Amra Odobašić, Amela Jašić, Ramzija Cvrk

Tehnološki fakultet Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

amela.jasic@yahoo.com

60.               FIZIKALNO-HEMIJSKA, PREHRAMBENA I SENZORNA SVOJSTVA

                                                                   SOKA OD ARONIJE

              PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES, NUTRITIONAL CHARACTERISTICS,

                                  SENSORY PROPERTIES OF CHOKEBERRY JUICE

                     Amra Duraković, Midhat Jašić, Amra Odobašić, Mirela Moranjak, Ramzija Cvrk

               Tehnološki fakultet Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

                                                                  mirela.lj@hotmail.com

61.     BIOLOŠKE AKTIVNE KOMPONENTE SUHIH EKSTRAKATA BOROVNICE I BRUSNICE I NJIHOVA UPOTREBE U FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA

BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS DRY EXTRACTS OF BLUEBERRY AND CRANBERRY AND ITS  USE IN PHARMACEUTICAL PRODUCTS

Bojana Popić1, Midhat Jašić2, Almira Berbić3,Adrijana Radosavac3

1JZU Apoteke Jovan Jovanić Zmaj Doboj, BiH

2Univerzitet u Tuzli Tehnološki fakultet Tuzla, BiH

3 ZADA Pharmaceuticals, Bistarac Donji bb, Lukavac, BiH

3Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovica 8, Novi Sad, Srbija

bojana_popic@live.com

 

 

 AUTORI RADOVA- UČESNICI SIMOZIJA 2014

1.       Aida Mujkić

2.       Aleksandar Aleksovski

3.       Aleksandra Tepic

4.       Alisa Tursunovic

5.       Alma Salkić

6.       Almir Azabagić

7.       Amina Muharmagić

8.       Ante Lončarić

9.       Antun Jozinović

10.   Azra Omeragić

11.   Blaženka Šebečić

12.   Boris Angelkov

13.   Borislav Miličević

14.   Brižita Đorđević

15.   Danijela Čačić Kenjerić

16.   Diana Podvorac

17.   Diana Vukman

18.   Dijana Jelić

19.   Dijana R. Jelić

20.   Dijana Simikic

21.   Djurdjica Ačkar

22.   Dragan Vujadinović

23.   Dragana Marković

24.   Drago Šubarić

25.   Edina Šarić

26.   Emilija Spaseska Aleksovska

27.   Emira Hublić Dautbašić

28.   Goran Nikolić

29.   Gülgün Yildiz Tiryaki

30.   Haris Hodžić

31.   Ines Banjari

32.   Irena Vedrina Dragojević

33.   Ivan Stanković

34.   Ivanka Miletić

35.   Jasminka Sadadinović

36.   Jelena Vladić

37.   Jelena Vlahović

38.   Julijana Tomovska

39.   Karmen Matković Melki

40.   Kiril Lisichkov

41.   Kristina Duspara

42.   Kristina Valek Lendić

43.   Lejla Mutapcic

44.   Liljana Dojčinovski

45.   Lovorka Vujić

46.   Ljubica Bojanic

47.   Maida Šljivić Husejnović

48.   Maja Miškulin

49.   Maja Obrovac Glišić

50.   Marija Naumovska

51.   Marjana Simonič

52.   Maša Islamčević Razboršek

53.   Midhat Jasic

54.   Milan Vukić

55.   Milica Zrnić

56.   Mire Zloh

57.   Mirjana Duspara

58.   Mirjana Đermanović

59.   Muharem Zildžić

60.   Mulić Maida

61.   Munevera  Bećarević

62.   Nadia Hot

63.   Nataša Šoštarić

64.   Nika Pavlovic

65.   Nizama Salihefendić

66.   Nurka Pranjic

67.   Orjena Žaja

68.   Radoslav Grujić

69.   Rijad Arnautović

70.   Rita Ambrus

71.   Samir Tursunović

72.   Sanja Ćosić

73.   Sead Noćajević

74.   Senka Vidović

75.   Slađana Pelagic

76.   Stefan Kuvendziev

77.   Stela Jokić

78.   Tanja M. Živkovi

79.   Tena Niseteo

80.   Tihana Ostrognjaj

81.   Vedrana Škoro Petranovi

82.   Vesna R. Antunović

83.   Vesna Simovska

84.   Violin Raykov

85.   Vladimir Tomović

86.   Zagorka Blazevska

87.   ZdravkoŠumić

88.   Zoran Zeković

89.   Zorna Iličković

90.   Željka R. Marjanović-Balaban

 Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja