Hranom do zdravlja
HRANOM DO ZDRAVLJA, udruženje za nutricionizam i dijetetiku Tuzla  
Bosanski English

Simpozij „Hranom do zdravlja“

Prvi poziv

Drage koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Peti tradicionalni međunarodni naučno-stručni simpozij pod nazivom HRANOM DO ZDRAVLJA, koji će se održati u Tuzli, 21. i 22. septembra 2012. godine.

Skup se već 5 godina održava u organizaciji Farmaceutskog i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kantonalne farmaceutske komore Tuzla, HiST Univerziteta u Trontheimu i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku. 

Ukoliko želite učestvovati sa svojim radom na ovome skupu, molimo pošaljite abstrakte na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, uz engleski prevod, do 20.07.2011. godine, a cijele radove najkasnije do 01.09.2012.god.  Skup traje dva dana u vremenu od 10 do 15 sati. Radovi će biti prezentirani oralno i u okviru postera.

Radovi se prijavljuju kao sažeci uz mogućnost objavljivanja i cjelovitih radova u trećem Zborniku radova i sažetaka "Hranom do zdravlja", koji je evidentiran kao zajednička publikacija sa:

  • HiST-Univerziteta u Tronthaimu,
  • Prehrambeno-tehnološkog fakulteta  Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku,
  • Tehnološkog fakulteta  Univerziteta u Štipu i
  • Tehnološkog fakulteta  Univerziteta u Novom Sadu,

a koji je katalogiziran u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Sarajevo.

Predstavljanje Vašega znanstvenog i stručnog rada biti će važan doprinos uspješnom održavanju ove tradicionalne višedisciplinarne znanstvene smotre.

I radovi i sažeci će biti recenzirani, što će omogućiti ove godine njihovu prijavu u bibliografske baze koje će pratiti navedenu publikaciju. Prihvataju se naučni, revijalni i stručni radovi. Objavljuju se i strukturirani sažetci radova. Uputu za pisanje sažetaka možete preuzeti na web stranici www.hranomdozdravlja.com. Sažeci će po prijemu biti postavljeni na web stranicu www.hranomdozdravlja.com.

Po želji autori mogu objaviti svoje radove i u časopisu „Hrana u zdravlju i bolesti“, koji je jedinstven domaći časopis za nutricionizam i dijetetiku.

Dodatne informacije možete naći na internetskoj stranici www. hranomdozdravlja.com

Po završetku skupa, Zbornici se postavljaju u elektronskoj verziji na web stranici.

Kotizacija za skup je 50 EUR-a, a u kotizaciju su uračunati primjerci Zbornika i materijali za Simpozij.

Sažetke i radove dostavljati na mail: jasic_midhat@yahoo.com ili midhat.jasic@untz.ba.

Radujemo se saradnji!

Prof. Dr. Zlata Mujagić

Prof. Dr. Midhat Jašić

Prim.mr.ph. Zahida Binakaj


INSTITUCIJE SEMINARA I ZBORNIKA

             Glavni i odgovorni urednik:

Prof. dr. Midhat Jašić, Univerzitet u Tuzli

 

Naučni savjet

 

Prof. dr. Lejla Begić Univerzitet u TuzliBiH

Prof. dr. Ibrahim Elmadfa, University of Vienna, Austria

Prof. dr. Lisabet Mehli, Sør-Trøndelag University College, Norveška

Prof. dr. Mirsada Hukić, Univerzitet u Sarajevu BiH

Prof. dr. Drago Šubarić, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Prof. dr. Radoslav Grujić, Univerzitet Istočno Sarajevo

Prof. dr. Milena Maidnić, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

 

Uređivački odbor

 

Prof. dr. Zlata Mujagić, Univerzitet u Tuzli, BiH

Prof. dr. Midhat Jašić, Univerzitet u Tuzli,BiH

Prof. dr. Tamara Bosnić, Univerzitet u Tuzli, BiH

Prof. dr. Ines Drenjančević, Sveučilšte u Osijeku, Hrvatska

Prof. dr. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilšte u Zagrebu, Hrvatska

Prof. dr. Nurka Pranjić, Univerzitet u Tuzli, BiH

Prof. dr. Nermina Hadžigrahić,Univerzitet u Tuzli, BiH

Doc. dr. Sejad Mačkić, Agenciaj za sigurnost hrane Mostar,BiH

Doc. dr. Dubravka Vitali, Sveučilšte u Zagrebu, Hrvatska

 

Organizacijski odbor

 

Prof. dr.Midhat Jašić, Univerzitet u Tuzli, BiH

Prof. dr.Amra Odobašić, Univerzitet u Tuzli, BiH

Prof. dr.Zlata Mujagić, Univerzitet u Tuzli, BiH

Prof. dr. Zahida Ademović, Univerzitet u Tuzli, BiH

Stela Jokić, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Aleksandra Tepić, Univerzitet u Novom Sadu

Nils  Van Juul, Sør-Trøndelag University College, Norveška

dipl ing. Ragnhild Nisja, Sør-Trøndelag University College, Norveška

Prim. Mr. ph. Zahida Binakaj, Međukantonalna  farmaceutska komora Sarajevo, BiH

 Doc.dr. Ramzija Cvrk

 

Tehnički odbor

 

Mr.sc. Damir Alihodžić, dipl. ing.,

Mr.sc. Marizela Šabanović

Ivana Pavleković, dipl. ing.,

Zdravko Šumić dipl. ing.,

Kenan Biberkić, student

 Alma Pirić dipl ingContent Management Powered by UTF-8 CuteNews
Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja