Hranom do zdravlja
HRANOM DO ZDRAVLJA, udruženje za nutricionizam i dijetetiku Tuzla  
Bosanski English
  •  Dr. sc. Zlata Mujagić, van. prof. Prodekan za naučno-istraživčki rad Farmacutskog Fakulteta
  • Dr. sc. Drago Šubarić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
  • Dr. sc. Ranka Kubiček red.prof. šef katedre za analitičku kemiju
  • Dr. sc. Kadrija Hodžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u TuzIi, BiH
  • Dr. sc. Azijada Beganlić, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
  • Dr. sc. Midhat Jašić sa studentima Framaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
  • Dr. sc. Sejad Mačkić, direktorica Agencije za sigurnost hrane BiH
  • Dr. sc. Zorica Jurković, direktorica Agencije za hranu Republike Hrvatske
  • Dr. sc. Ivica Strelec, Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja