Hranom do zdravlja
HRANOM DO ZDRAVLJA, udruženje za nutricionizam i dijetetiku Tuzla  
Bosanski English
Aleksandra Tepić

Dr Aleksandra Tepić


Docent dr Aleksandra Tepić zaposlena je na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na Katedri za inženjerstvo konzervisane hrane. Osnovne, magistarske i doktorske studije završila je na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Zvanje doktora nauka stekla je 2009. godine.
Dr Aleksandra Tepić drži nastavu na svim nivoima studija iz oblasti Tehnologije proizvoda od voća i povrća, Tehnologije sokova i srodnih proizvoda.
Učestvuje u projektima "Razvoj proizvoda i aditiva od voća i povrća sa visokim sadržajem bioaktivnih jedinjenja", "The Norwegian Programme in Higher Education, Research and Development in the Western Balkans 2010-2014. The Agriculture Sector (HERD/Agriculture" - Development of education and transfer of knowledge in the area of food technology - EDUFOOD), "Antioksidativna aktivnost meda i meda sa dodatkom suvog voća".
Koordinator je Odeljenja za voće i povrće i proizvode od voća i povrća Laboratorije za ispitivanje prehrambenih proizvoda na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Član je komisije za senzornu ocenu proizvoda od voća i povrća na Novosadskom sajmu. Član ekspertskog tima za Najbolje iz Vojvodine (od 2006. godine), za proizvode industrije za preradu povrća i pečurki i za proizvode industrije za preradu voća. Član Komisije za začine, čaj, kafu i kakao (kod Instituta za standardizaciju Srbije) (od 2012. godine). Član Komisije za standarde i srodne dokumente KS E034-7,8,15, začini, čaj, kafa i kako (kod Instituta za standardizaciju Srbije) (od 2012. godine). Član Klastera proizvođača herbalnih sirovina i herbalnih proizvoda "Herbal pharmanet" (od 2012. godine)
Damir Aličić

Mr. sc. Damir Aličić, dipl. ing.


Damir Aličić je rođen  20.04.1979 godine u Tuzli, nastanjen  u mjestu Šerići, Općina Živinice. Po završetku Srednje ekonomske škole u školskoj 1996/97 godini, upisuje se na Tehnološki fakultet, smjer prehrambeno inženjerstvo.
Na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, diplomira 08.10.2004. godine, smjer prehrambeni, odsjek hemijsko-tehnološki, pod mentorstvom prof. Dr. Midhata Suljkanovića, sa temom ''Simulacija pumpnog sistema za transport prehrambenih materijala''.
Akademske 2008/09 upisuje postdiplomski studij na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, smjer Prehrambeno inženjerstvo, te odbranu završava 03.12.2010. godine sa temom ''Utjecaj hemijskih formi olova i kadmija na zdravstvenu sigurnost vode za piće'', pod mentorstvom ptof. Dr. Husejin Kerana i stiče zvanje Magistra tehničkih nauka iz područja prehrambenog inženjerstva. Odlično govori i piše engleski i njemački jezik, te posjeduje široko znanje iz oblasti računarske i informacione tehnologije. Slobodno vrijeme posvećuje sviranju i muzici.
Svoje zaposlenje po završetku dodiplomskog studija tražio je u mnogim prehrambenim tvornicama za kraće vrijeme,   zapošljava se u EUFOR-u na aerodromu Dubrave, a školske 2007/08 zasniva radni odnos u MSŠ ''Čelić'' u Čeliću, gdje radi do danas na mjestu profesora stručno-teoretske i praktične nastave prehrambene grupe predmeta. Položio je pedagošku grupu predmeta i stručni ispit za rad u odgojno–obrazovnim ustanovama. Objavio je nekoliko stručnih i naučnih radova te učestvovao u mnogim stručnim predavanjim i seminarima.
Suzana Pavljašević

Dr.sc. Suzana Pavljašević - Nikolić, docent

      Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

   
Pavljaševic-Nikolic Suzana rodena 1962. godine u Tuzli gdje je završila Medicinski fakultet 1986. godine. Kao student generacije dobitnik Srebrnih znacaka Univerziteta u Tuzli na trecoj i cetvrtoj godini studija. Magistrirala 2003. godine u Tuzli a doktorirala 2008 godine u Sarajevu. Teme oba rada iz oblasti dijabeticne retinopatije. Specijalisticki ispit iz oftalmologije polagala 2007. godine u Tuzli. Od 2000. godine radi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,na Katedri za oftalmologiju i u zvanju je docenta. Zvanje primarijus je dobila 2006. godine od Federalnog ministarstva za zdravstvo u Sarajevu. Clan je Udruženja oftalmologa Federacije i u funkciji je dopredsjednika, clan je Hrvatskog oftalmološkog društva od 1997. godine kao i clan Evropskog kontaktološkog društva. U Ljekarskoj komori Tuzlanskog Kantona predsjednik je Komisije za zvanja i aktivan je clan. Od 2003. godine prisutna je na kongresima u evropskim gradovima kao i u Bosni i Hercegovini sa radovima. Autor je radova objavljenih u stranim i domacim casopicima. Clan je komisija na specijalistickom ispitu kao i u Komisijama za sticanje naucnog zvanja. Radi kao oftalmolog na Poliklinici za ocne bolesti JZU Dom zdravlja Tuzla.


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja