Hranom do zdravlja
HRANOM DO ZDRAVLJA, udruženje za nutricionizam i dijetetiku Tuzla  
Bosanski English

 

Suzana Pavljašević-Nikolić , docent, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli  

Suzana Pavljašević - Nikolić

Pavljaševic-Nikolic Suzana rodena 1962. godine u Tuzli gdje je završila Medicinski fakultet 1986. godine. Kao student generacije dobitnik Srebrnih znacaka Univerziteta u Tuzli na trecoj i cetvrtoj godini studija. Magistrirala 2003. godine u Tuzli a doktorirala 2008 godine u Sarajevu. Teme oba rada iz oblasti dijabeticne retinopatije. Specijalisticki ispit iz oftalmologije polagala 2007. godine u Tuzli. Od 2000. godine radi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,na Katedri za oftalmologiju i u zvanju je docenta. Zvanje primarijus je dobila 2006. godine od Federalnog ministarstva za zdravstvo u Sarajevu. Clan je Udruženja oftalmologa Federacije i u funkciji je dopredsjednika, clan je Hrvatskog oftalmološkog društva od 1997. godine kao i clan Evropskog kontaktološkog društva. U Ljekarskoj komori Tuzlanskog Kantona predsjednik je Komisije za zvanja i aktivan je clan. Od 2003. godine prisutna je na kongresima u evropskim gradovima kao i u Bosni i Hercegovini sa radovima. Autor je radova objavljenih u stranim i domacim casopicima. Clan je komisija na specijalistickom ispitu kao i u Komisijama za sticanje naucnog zvanja. Radi kao oftalmolog na Poliklinici za ocne bolesti JZU Dom zdravlja Tuzla.

Dr.sc.Dubravka Vitali Cepo, docent, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveucilišta u Zagrebu

 Dubravka Vitali Cepo

Dubravka Vitali Cepo rodena je 16. listopada 1979. godine u Zagrebu. Nakon završene osnovne i srednje škole (opca gimnazija «Vladimir Nazor» u Zadru), 1997. godine upisuje Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveucilišta u Zagrebu, smjer Farmacija. Diplomski rad izradila je u Zavodu za kemiju prehrane te diplomirala u rujnu 2002. godine. Od 2003. godine zaposlena je na mjestu mladeg asistenta u Zavodu za kemiju prehrane. Iste godine upisuje poslijediplomski studij na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu, smjer ?Farmaceutske znanosti?, a 2005. godine, nakon stecenih uvjeta, upisuje i doktorski studij. Doktorirala je 2008. godine, a 2009. izabrana je u nastavno zvanje docenta. Suradnik je na predmetima „Zdravstvena ekologija“, „Biokemija prehrane“, „Dijetoterapija“ i „Antioksidansi i slobodni radikali u zdravlju i bolesti“ .Do danas je publicirala 13 znanstvenih radova u medunarodnim casopisima te sudjelovala sa 33 priopcenja na medunarodnim znanstvenim skupovima.

Mr sc Nadia Hot , FARMAVITA  Sarajevo, Igmanska 5A,  Vogošca

Nadija Hot

                         

Nadia Hot rodena 21.oktobra 1980 godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Postdiplomski studij na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli upisala je 2008 godine. Magistarski rad je prijavila pod temom ,, Procijena nutritivnih rizika i rizika upotrebe dodataka prehrani kod studentske populacije.

Dr Aleksandra Tepić, docent,Tehnološki fakultet Novi Sad

 Aleksandra Tepić

Osnovne studije završila na Tehnološkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu, Inženjerstvo konzervisane hrane. Diplomski rad: "Želirani proizvodi niske energetske vrednosti" (2000). Post-diplomske studije, Tehnološki fakultet Novi Sad, Inženjerstvo konzervisane hrane, Magistarski rad: "Promena boje začinske mlevene paprike i zaštitno delovanje antioksidanasa", Tehnološki fakultet Novi Sad (2005). Doktorska disertacija: "Karakteristike oleorizina mlevene začinske paprike dobijenog klasičnom i ekstrakcijom superkritičnim ugljen-dioksidom", Tehnološki fakultet Novi Sad (2009). Učešće na projektima.Nacionalni program "Biotehnologija i agroindustrija" razvojni program "Program novih tehnologija u prehrambenoj industriji": "Želirani niskoenergetski proizvodi od voća za dijabetičare". Nacionalni program "Biotehnologija i agroindustrija": "Unapređenje proizvodnje i prerade paprike – mlevena začinska paprika". Nacionalni program "Biotehnologija i agroindustrija": "Razvoj proizvodnje i prerade krompira – čips i pomfrit". Razvojni program – "Oplemenjivanje i razvoj tehnologija proizvodnje zrnenih leguminoza i lukova prema standardima kvaliteta". Nacionalni program "Biotehnologija i agroindustrija" – "Novi proizvodi od mariniranog povrća". Nacionalni program "Biotehnologija i agroindustrija" – "Paleta proizvoda od krompira – mladi smrznuti krompir" te projekat "Karakteristike oleorizina mlevene začinske paprike dobijenog klasičnom i ekstrakcijom superkritičnim ugljen-dioksidom". Član je komisije za senzornu ocenu proizvoda od voća i povrća na Novosadskom sajmu. Član je ekspertskog tima za Najbolje iz Vojvodine, za proizvode od voća i povrća.

Dr. sc. Midhat Jašić, vanredni profesor,   Tehnološki fakultet Univerzitet u Tuzli     

Midhat Jašić

Dr. sc. Midhat Jašic, vanredni profesor, roden je 20. aprila 1955 u Srebreniku, Bosna i Hercegovina. Doktor je nauka iz oblasti prehrambenog inženjerstva. Zaposlen je na Univerzitetu u Tuzli. Izvodi nastavu iz nekoliko predmeta iz oblasti prehrambene tehnologije, nauke o hrani i nauke o prehrani, na osnovnim i postdiplomskim studijama Tehnološkog i Farmaceutskog fakulteta. Proveo više specijalizacija i studijskih boravaka na univerzitetima van BiH i to u: SAD, Japanu, Egiptu, Maleziji, Velikoj Britaniji, Španiji, Portugalu itd. Ucestvovao u nekoliko medunarodnih projekata, kao što su Tempus projekti, kao i nacionalnim projekatima u oblasti prehrambene tehnologije, ekologije i sigurnosti hrane. Objavio je 6 knjiga i oko 50 naucnih i strucnih radova.

Marijana Zovko Končić, docentica na Zavodu za Farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Marijana Zovko Končić, docentica na Zavodu za Farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, je znanstvenica sa znanstveno-istraživačkim interesima na područjima farmaceutske kemije i farmakognozije. Njezin znanstveni rad usmjeren je na pronalaženje novih ljekovitih tvari iz prirodnih izvora ali i na pripravu ljekovitih oblika temeljenih na postupnom oslobađanju ljekovite tvari. Marijana Zovko Končić je na stručnim, nastavnim i znanstvenim usavršavanjima boravila na sljedećim inozemnim institucijama: Department of Pharmacognosy and Chemistry of Natural Products, Faculty of Pharmacy, National and Kapodestrian University of Athens; Institute of Pharmacognosy, Karl-Franzens University, Graz, Austria; Institute of Pharmaceutical Technology and Biopharmaceutics, University of Vienna, Austria; Institute of Pharmaceutical Chemistry Faculty of Pharmacy, Charles University, Hradec Kralove, Czech Republic; Clinical Sciences Department of "Alcon Cusì" in El Masnou Barcelona, Spain. Objavila je preko trideset znanstvenih i stručnih radova.

Amela Brčina, rođena  17.12. 1968. godine u Tuzli.  Završila Poljoprivredni fakultet u Sarajevu, odsjek: Tehnologija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Zaposlena  u JU MS Hemijska  škola  u Tuzli na poslovima profesora stručno- teoretske nastave biotehnološke grupe predmeta.  Student postdiplomskog studija na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Tuzli.

Emir Imširović rođen je 27.08.1977. godine u Tuzli. Diplomirao je 11.07.2003. godine na Tehnološkom fakultetu u Tuzli na temu ''Kontrola kvaliteta namirnica kao bitan faktor uspješnosti proizvoda na tržištu'' te je tako stekao zvanje Diplomirani inžinjer tehnologije – prehrambeni smjer. Ubrzo nakon diplomiranja zapošljava u „DOO“ Mlin i pekara Ljubače, na mjesto procesnog tehnologa. Nakon toga , sticajem okolnosti zapošljava  se u Mješovitu srednju školu – Tuzla kao profesor stručno-teoretske nastave i koordinator praktične nastave u fabrikama prehrambene industrije. Radio je i u  MSŠ Čelić, MS Ekonomsko – hemijskoj školi Lukavac a najduži radni vijek je proveo u MS Hemijskoj školi Tuzla. Magistrirao je takođe na Tehnološkom fakultetu u Tuzli i time stekao zvanje magistra tehničkih nauka iz oblasti prehrambenog inžinjerstva.  Učestvovao je na raznim seminarima o proizvodnji i preradi hrane, gdje je i sam bio predavač više puta. Trenutno radi u Mješovitoj srednjoj hemijskoj školi Tuzla kao profesor stručno-teoretske nastave prehrambene struke.

     

Dr. sc. Drago Šubaric, red. prof., Znanstveni savjetnik, biotehnicke znanosti/prehrambena tehnologija,clan je suradnik Akademije tehnickih znanosti Hrvatske  

 

Roden je 13. 10. 1963. godine u Kladarima G. (BiH). Diplomirao je 1988. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, magistirao 1994. i doktorirao 1999. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. 1988. godine zasnovao radni odnos u PIK Belje, a od 1990. zaposlenik je Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2000. godine, izvanrednog profesora 2003. te u zvanje redovitog profesora 2006. godine. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku izvodi nastavu na preddiplomskom, diplomskim i poslijediplomskim studijima, kao i na poslijediplomskom studiju Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, preddiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Osijeku te na Poljoprivrednom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveucilišta u Mostaru. Znanstvena aktivnost prof. dr. sc. Drage Šubarica je uglavnom vezana za istraživanje fizickih i termofizickih svojstava hrane pri niskim temperaturama, istraživanje mehanizama sprjecavanja enzimskog i neenzimskog posmedivanja hrane te  svojstava i funkcije škroba u proizvodnji hrane. Do sada je objavio preko 90 znanstvenih i strucnih radova, s  51 radom sudjelovao je u radu medunarodnih te s 34 rada u radu nacionalnih znanstvenih skupova. Do sada je sudjelovao u realizaciji 16 medunarodnih i naconalnih znanstvenih i strucnih projekata, a vodio dva nacionalna i tri medunarodna projekta. Clan sekcije za Prehrambenu industriju, Znanstvenog vijeca za tehnološki razvoj HAZU a od 2009. godine clan je suradnik Akademije tehnickih znanosti Hrvatske. Predsjednik je Udruge bivših studenata i prijatelja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (TehnOS).

 

 

 

Zagorka Blazevska BSc.Pharm. master preduzetnistva - Vita Nova –ZA doo Skopje, Makedonija

 

 

 Rodjena je 15 avgusta 1978 godine u Skopje, R.Makedonija.  Diplomirala je 2004 godine na Farmaceutskom fakultetu u Skopje,R.Makedonija.  Magistrirala  u maj,2012 na Univerzitet u Novom sadu, Unecso katedra za preduzetisvo – SPARK program. Prvo radno iskustvo stekla je kao strucni saradnik u MERCK GmbH. Od 2006 godine zapocinje svoj privatni biznis u Makedoniji, a 2008 i u Srbiji u oblasti  kvaliteta hrane, prehrane,farmacije i kozmeticke industrije. Od 2006 do danasnjeg dana prati i ucestvuje u doedukaciji, obuci i stucnim predavanjima u Nemackoj, Srbiji, Makedoniji. Godine 2006 bila na obuci vezano za fortifikacije hrane i food suplemente u Emmerthal Nemacka; 2007 god na obuci vezano za vitamine i vitaminske smese i njihova implementacija u hrani, Hamburg, Nemacka; 2007 godina obuci ugovorna proizvodnja u Emmerthal, Nemacka; 2008 god na obuci farmaceutski oblici lekova Frankfurt, Nemacka; 2009 god na Drugi kongres diejtetskih suplemenata Beograd, Srbija.  U decembru 2010  objavila je prvi strucni clanak na temi: “Neka tvoja hrana bude tvoj lek”.  Svake godine ucestvuje i predaje  na velikom broju seminara i kongresa  u oblasti  prehrane i farmaciji, a objavljuje strucne clanke u raznim casopisima. Do danasnjeg dana radi u privatnoj firmi “Vita Nova-ZA” kao generalni direktor.

mr. ph. Emilija Spaseska-Aleksovska, specijalista farmacutske tehnologije

Rodena je 14 februara 1959 godine u Prilepu, Makedonija. Diplomirala je 1982 godine na Farmaceutskom fakultetu u Skoplju. Godine 1993 je završila specijalizaciju iz Farmaceutske tehnologije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Od 1983 godine radi u farmaceutskoj proizvodnji na dizajniranju, formuliranju i proizvodnji farmaceutskih proizvoda; kao i na dizajniranju i orginizaciji farmaceutske proizvodnje.Zaposlena je u fabrici za proizvodnju lijekova ZADA pharmaceuticals, Lukavac kao Direktor Razvoja i Proizvodnje. Autor je više znanstvenih i strucnih radova sa podrucja farmaceutske tehnologije i kozmetologije.       

 

Dipl.ph. Melisa Murselović, koordinator  marketinga, Supermedic  Doboj

 

Melisa Murselović rođena 06.maja 1988 godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Nakon završene osnovne i srednje škole (srednja medicinska škola Tuzla- farmaceutski tehničar), 2007 godine upisuje Koledž zdravstvene njege   smijer Farmacija. Od 2010 godine počinje radit posao medicinskog prestavnika sve do danas gdje obavlja posao koordinatora marketinga u firmi Supermedic koji su glavni zastupnici austrijskih farmaceutskih kuća Merz Pharma i Magister Doskar.

 

 

Predavači i autori radova

1.       Stela Jokić, Faculty of  Food Technology Osijek, F. Kuhaca 20, 31000 Osijek, Croatia

2.       Zdravko Šumić, Faculty of Technology, Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Serbia

3.       Aleksandra Tepić, Faculty of Technology, Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Serbia

4.       Senka Vidović, Faculty of Technology, Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Serbia

5.       Dijana Vego, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru Biskupa Čule bb 88 000 Mostar

6.       Zrinka Knezović, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru Biskupa Čule bb 88 000 Mostar

7.       Paulina Šaravanja,  Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru Biskupa Čule bb 88 000 Mostar

8.       Nikolina Šarić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko biokemijski fakultet, A. Kovačića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

9.       Andrea Semiz, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko biokemijski fakultet, A. Kovačića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska 

10.   Marijana Zovko Končić Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko biokemijski fakultet, A. Kovačića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

11.   Ivan Kosalec, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko biokemijski fakultet, A. Kovačića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

12.   Dario Kremer, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko biokemijski fakultet, A. Kovačića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

13.   Emir Imširović, JU MS Hemijska škola- Tuzla, Bosne srebrene 8. Tuzla

14.   Amela Brčina, JU MS Hemijska škola- Tuzla, Bosne srebrene 8. Tuzla

15.   Nurka Pranjić, Department of Occupational Medicine, Medical faculty University of Tuzla, Univerzitetska 1, 75 000 Tuzla

16.   Ibrahim Gledo, Department of Family medicine, Health Care Faculty University of Zenica, Crkvice 67, 72 000 Zenica

17.   Mihat Jašić, Farmaceutski fakultet Tuzla, 

18.   Brašnjić Meliha, Farmaceutski fakultet Tuzla, 

19.   Senada Selmanović, JU Dom zdravlja Tuzla

20.   Aleksandar Aleksovski,  ZADA doo Lukavac

21.   Dubravka Vitali Čepo, Zavod za kemiju prehrane, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1 10000 Zagreb, Hrvatska,

22.   Dino Ćoza Saršon,Zavod za farmaceutsku tehnologiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1 10000 Zagreb, Hrvatska

23.   Mario Jug Zavod za farmaceutsku tehnologiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1 10000 Zagreb, Hrvatska

24.   Dejan Radanović, Zavod za farmaceutsku tehnologiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1 10000 Zagreb, Hrvatska

25.   Dragana Ergarac, Zavod za kemiju prehrane, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1 10000 Zagreb, Hrvatska,

26.   Mara Kendeš Zavod za kemiju prehrane, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1 10000 Zagreb, Hrvatska,

27.   Ivna Dragojević Müller, Vodoopskrba i odvodnja, Sektor vodoopskrba, Služba za ekologiju i zaštitu voda, Patačićkina 1b, 10000 Zagreb, Hrvatska

28.   I.Mucalo, Center of Applied Pharmacy, Faculty of Pharmacy and Biochemistry, University of Zagreb, Croatia

29.   M. Ortner Hadžiabdić, Center of Applied Pharmacy, Faculty of Pharmacy and Biochemistry, University of Zagreb, Croatia

30.   D. Rahelić, Department of endocrinology, diabetes and metabolism disorders, Dubrava University Hospital,Croatia

31.   E. Pavić, Department of Nutrition, University Center Zagreb, Croatia

32.   J.Jablan, Department of Analytical Chemistry,Faculty of Pharmacy and Biochemistry, University of Zagreb, Croatia

33.   I. Martinis, Department of Nutrition, Dubrava University Hospital, Croatia

34.   V. Božikov, Department of endocrinology, diabetes and metabolism disorders, Dubrava University Hospital, Croatia

35.   B. Orehovec, Clinical Department of Laboratory Diagnostics, Dubrava University Hospital

36.   Muhovic-Bejtić J,  Oftalmološki odsjek Opće bolnice ''Prim dr Abdulah Nakaš'' Sarajevo

37.   Pavljašević S, Poliklinika za očne bolesti JZU Dom zdravlja Tuzl

38.   Odobašić Amar Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina2

39.   Subašić Senida  Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli,

40.           Østerlie M -Sør-Trøndelag University College, Norway

41.   Van Juul N. Sør-Trøndelag University College, Norway

42.   Hoel S. Sør-Trøndelag University College, Norway

43.           Nadia Hot Farmavita doo Sarajevo

44.   Osmančević Sead Osfarm doo Apoteke Kalesija  

45.           Marić S.,Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

46.   Bašić A., Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

47.   Keran H., Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

48.   Mahovac  E., Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja